prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro

Prof. dr hab. Stanisław Stabro (ur. 1948), - poeta, krytyk, historyk literatury, absolwent filologii polskiej UJ (związany z UJ od 1972 roku). Jest jednym z programotwórców pokolenia  „Nowej Fali", współzałożycielem krakowskiej grupy  „Teraz" (obok A. Zagajewskiego i J. Kornhausera), działającej na przełomie lat sześćdziesiątych  i siedemdziesiątych XX wieku.

Jako poeta debiutował w 1967 roku na łamach  „Życia Literackiego". Wydał następujące tomy poezji: Requiem /1973/ - ogólnopolska nagroda Czerwonej Peleryny za debiut roku /Gdańsk/,  Dzień twojego narodzenia /1974/, Na inne głosy rozpiszą nasz głos /1978/ - nagroda im. A. Bursy, Ten wiersz, który ma na imię Polska /1978/, Pożegnanie księcia / 1981/, Dzieci Leonarda Cohena /1984/, Korozja /1989/, Życie do wynajęcia /1996/, Oko Thery /2008/. W latach 1989 i 1995 opublikował dwukrotnie Wiersze wybrane.

 Jego utwory były tłumaczone na język węgierski, rosyjski, francuski i niemiecki oraz ukazały się  w dwudziestu siedmiu antologiach poezji krajowej - m. in.  Laureaci konkursów poetyckich /1970/, Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939 – 1985 /1988/, Określona epoka. Nowa Fala 1968 – 1993 /1994/,  Poezja polska od roku 1956 /1997/. Na przełomie lat  sześćdziesiątych i siedemdziesiątych  XX wieku  Stanisław Stabro  był  laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. „Łódzkiej Wiosny Poetów", gdańskiego „Turnieju o nagrodę Czerwonej Róży", krakowskiego „Turnieju jednego wiersza o Jaszczurowy Laur". W roku 2009 otrzymał Nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Publikacje

Stanisław Stabro, jako krytyk i badacz polskiej literatury współczesnej publikował m.in.  na łamach ,,Twórczości", ,,Odry",  „Poezji", „Życia  Literackiego", „Współczesności", „Ruchu  Literackiego", „Nowej Okolicy Poetów", „Toposu".

Jest autorem następujących książek: Legenda i twórczość Marka Hłaski (1985), Poeta odrzucony (1989), Chwila bez imienia.  O poezji K. K. Baczyńskiego (1992), Zamknięty rozdział (1994), Poezja i historia . Od „Żagarów" do „Nowej Fali" (1995), Od  Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku (2002), Literatura polska 1944-2000 w zarysie (2002, 2005),  Klasycy i nie tylko.....Studia o poezji XX  wieku (2012)

Opublikował liczne prace w książkach zbiorowych o charakterze naukowym, m.in.:

  1. W rytmie ponowoczesności. Liryka Urszuli Kozioł po roku 1989,/ w:/ Nowa poezja polska. Twórcy - tematy – motywy,  pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2009
  2. Wizja Zachodu w korespondencji Jerzego Stempowskiego z Jerzym Giedroyciem w latach 1946-1949' /w:/ Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red V. Wejs-Milewskiej i E Rogalskiej, Białystok 2009,
  3. Tymona Terleckiego dyskursy o poezji, / w:/ Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie  emigracji, pod red .J.Jarzębskiego i A .Juszczyka, Przemyśl 2009,
  4. Inny w ''Nowym Świecie''. O poezji emigracyjnej Stanisława Barańczaka, /w:/ Poznań w marcu - Marzec - Poznaniu. W rocznicę wydarzeń 1968 roku, pod red. S. Wysłouch i J.Borowca, Poznań 2010,
  5. Witold Gombrowicz; - nieprzyswojona lekcja'', /w:/ Witold Gombrowicz. Nasz współczesny, pod. red. J. Jarzębskiego, Kraków 2012,
  6. Tadeusz Różewicz - los poety w czasie marnym, /w:/ Dorzecze Różewicza, pod red. J. Stolarczyka, Wrocław 2011,  
  7. Pieśni utraty. Na marginesie ''Dziennika utraty'' Sandora Maraiego,/w:/ Mundus Verbi.In honorem Sophiae Cygal - Krupa, pod red. M. Pachowicz i K.  Choińskiej, Tarnów 2012,
  8. Zbigniewie  Herbercie - inaczej, „Odra" 2009, nr 1
  9. Jerzy  Ficowski - poeta  „Zagłady",  „Nowa Okolica Poetów" 2010, nr 32-34,
  10. U kresu  drogi- Czesław Miłosz „Wiersze ostatnie", „Ruch Literacki" 2012, nr 4/5,

   Jest również autorem antologii Z rodu Anhellich, Liryka pokolenia wojennego  (1991)  i  dwukrotnej edycji  wyboru wierszy R. Wojaczka  List do nieznanego poety  (1985,1987).