dr hab. Józef Wróbel

Moje zainteresowania historycznoliterackie skupiają się wokół problematyki polsko-żydowskiej, co zostało zaprezentowane w dwu książkach: Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-87 (1992) oraz Miara cierpienia. O twórczości Adolfa Rudnickiego  (2005) oraz artykułach drukowanych w pismach krajowych i zagranicznych (M. in."Teksty Drugie", „Polin") oraz książkach zbiorowych.

Poza pracą zawodową oddaję się pasjom społecznym działając w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska", w którym od wielu lat jestem wiceprezesem Zarządu Oddziału Krakowskiego. Z tą działalnością związana jest także ponad dwudziestoletnia praca w komisjach MSzWiN rekrutujących kandydatów z polskim pochodzeniem na studia w Polsce z krajów Europy Środkowej, Rosji i Azji Centralnej. W ostatnich latach pracowałem w zespole CODN (obecnie ORPEG) jako ekspert nad koncepcją podręczników do nauki literatury i języka dla nowej Polonii w krajach Unii Europejskiej. 

Publikacje 

Książki:

Adolf Rudnicki, Wybór opowiadań, Wstęp i opracowanie Józef Wróbel, Wrocław 2009, Biblioteka Narodowa.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych:

1.      „Tyle jesteśmy warci, ile kochamy naszych zmarłych", „Teksty Drugie" 2008, nr 6, s. 69-76

2.      Mariana Hemara wrastanie w polskość w: Ślady obecności, red. S. Buryła i A. Molisak, Kraków 2010.

3.      W imię syna. Prawo i przekroczenie w "Ofiarowaniu Izaaka" Adolfa Rudnickiego w: Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej.  pod red. A. Gorzkowskiego, ks. Ł. Kamykowskiego i ks. Kazimierza Panusia, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2010,

4.      Blätter der Erinnerung. Die polnisch-jüdische Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg w: Holokaust in der polnischen Erinnerungskultur, A. Wolff-Powęska, Piotr Forecki (hrsg.), Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a/ Main 2011, 269-288.

Redakcja:

Trauma, pamięć, wyobraźnia, pod red. Z. Podniesińskiej i J.Wróbla, WUJ, Kraków 2011

Recenzje i inne:

Adolf Rudnicki o języku i literaturze jidysz, „Cwiszn" 2010, nr 4.