dr hab. Joanna Zach, Profesor nadzwyczajny na Wydziale Polonistyki UJ.

 Zajmuje się poezją szeroko rozumianego modernizmu, od zjawisk prekursorskich, z połowy XIX wieku, po modernizm XX wieczny i jego odmiany schyłkowe. Najwięcej prac badawczych poświęciła twórczości Cypriana Norwida i Czesława Miłosza, akcentując znaczenie sztuki poetyckiej jako subtelnej wykładni przemian cywilizacyjnych. Autorka publikacji w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i fińskim, w tym książek: Monolog różnogłosy. O dramatach współczesnych Cypriana Norwida (Kraków 1993), Miłosz i poetyka wyznania (Kraków 2002), Biologia i teodycea. Homo poeticus Czesława Miłosza (Kraków 2017). W latach 1994-1999 lektor języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Helsinkach; w latach 2000-2002 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Intelektualistów – „Helsinki Forum”. Stypendystka Oxford University (St. Anne’s College) i Harvard University (Dept. of Slavic Languages and Lieratures, w katedrze prof. Stanisława Barańczaka). W roku 2005 – Podlich Distinguished Fellow w Claremont McKenna College w Kalifornii. Wykłady, referaty i odczyty o twórczości Czesława Miłosza wygłosiła m.in. w Michigan State University, Akademii Mohylańskiej w Kijowie, Uniwersytecie Petersburskim, Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i na Paryskiej Sorbonie.