Pamięć i zapomnienie we współczesnej dystopii

Termin: 11.05.2015
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 18
Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się 11 maja (poniedziałek) br.
o godz. 18.30, ul. Gołębia 20, s. 18.
 
 
 
 
W programie wykład:
 
 prof. Anny Saignes 
 z Uniwersytetu w Grenoble-Alpes (Francja)  
 
pt. Pamięć i zapomnienie we współczesnej dystopii 
(ujęcie komparatystyczne).
 
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku
 (-) prof. dr hab. Aleksander Fiut
Data opublikowania: 20.04.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski