Andrzej Bobkowski – spojrzenie po latach

Termin: 22.04.2015
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20
Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się 22 kwietnia (środa) br. o godz. 18.15 w s. 18 , ul. Gołębia 20.
 
Prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro
                    
wygłosi odczyt pt.
 
„Andrzej Bobkowski – spojrzenie po latach"
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku
(-) prof. dr hab. Aleksander Fiut
Data opublikowania: 02.04.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski