Poeta opuszcza limbo. Czesław Miłosz w kontekście niemieckim

Termin: 01.04.2015
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, s. 18
Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się  1 kwietnia  (środa) br. o godz. 18.30
w s. 18, ul. Gołębia 20.
Prof. Małgorzata Zemła
(Uniwersytet w Monachium)
wygłosi wykład pt.
„Poeta opuszcza limbo. Czesław Miłosz 
w kontekście niemieckim". 
 
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku
(-) prof. dr hab. Aleksander Fiut
Data opublikowania: 22.03.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski