W poszukiwaniu innej rzeczywistości. O literaturze migracyjnej polskiego pochodzenia w Niemczech

Termin: 09.10.2013
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 18 sala 9
Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się 9 października (środa) br. o godz. 17.00
w s. 9, ul. Gołębia 18
Prof. Hans Christian-Trepte (Uniwersytet w Lipsku)
wygłosi referat pt.
„ W poszukiwaniu innej rzeczywistości. 
O literaturze migracyjnej polskiego pochodzenia w Niemczech"
 
 
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku
(-)prof. dr hab. Aleksander Fiut
 
Data opublikowania: 27.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski