Ekskarnacja – i co z niej wynika? Czytając Charlesa Taylora

Termin: 17.10.2012
Miejsce: Kraków, ul.Gołębia 20 s 22
Organizator: Kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku

 

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe

Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się 17 października (środa) br.
o godz. 18.30 w s. 22, ul. Gołębia 20.
 
Dr Łukasz Tischner
 
wygłosi referat pt.
„Ekskarnacja – i co z niej wynika? Czytając Charlesa Taylora"
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku
(-) prof. dr hab. Aleksander Fiut
Data opublikowania: 27.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski