Gombrowicz poprawia Nietzschego

Termin: 24.05.2012
Miejsce: Kraków, ul.Gołebia 16 s.42 godz. 17 30
Organizator: Kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku

 

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe

Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się  15 marca (czwartek) br. o godz. 18.15
w s. 42, ul. Gołębia 16.
Dr Łukasz Tischner
wygłosi referat pt. Gombrowicz poprawia Nietzschego.
Kilka uwag o „Szczurze".
 
 
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
(-)prof. dr hab. Aleksander Fiut
Data opublikowania: 27.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski