Czesław Miłosz i poeci rosyjscy. Od Puszkina do Pasternaka. Śladami tajnej fascynacji

Termin: 15.05.2012
Miejsce: Kraków. ul. Gołębia 16 p. 42 godz. 17

 

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się 15 maja (wtorek) br. o godz. 17.00
w s. 42 , ul. Gołębia 16.
Prof.  Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)
wygłosi referat pt.„Czesław Miłosz i poeci rosyjscy. 
Od Puszkina do Pasternaka. Śladami tajnej fascynacji"
 
Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX Wieku
(-) prof. dr hab. Aleksander Fiut
Data opublikowania: 27.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski