Fikcje i fakty

Termin: 26.03.2012
Miejsce: Kraków,ul. Gołębia 16 sala 42
Organizator: Kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się  26 marca (poniedziałek) br. o godz. 18.00
w s. 42, ul. Gołębia 16. referat pt.„Fikcje i fakty"
wygłosi  Tomasz Łubieński

Kierownik Katedry
Historii Literatury Polskiej XX wieku
(-) prof. dr hab. Aleksander Fiut

Data opublikowania: 27.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski