Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Harasymowicz i inni

Termin: 11.10.2013
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 16, sala 42
Organizator: Katedra Teorii Literatury i Katedra Historii Literatury Polskiej XX

Katedra Teorii Literatury i Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego planują zorganizowanie konferencji naukowej Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Harasymowicz i inni z udziałem studentów i doktorantów. Sesja odbędzie się dnia 11 października 2013 roku w Krakowie na Wydziale Polonistyki UJ.

W tym roku upływa osiemdziesiąta rocznica urodzin Jerzego Harasymowicza. Z tej okazji pragniemy na nowo odczytać wiersze autora tomu Cuda, określić jego miejsce na mapie nowoczesnej poezji polskiej, przyjrzeć się zjawiskom artystycznym pokrewnym, związanym z Harasymowiczem – prawodawcą stylu i stylów, przybliżyć „prowincjonalne światy" poetów z grupy „Muszyna" i innych, nieraz efemerycznych, formacji, podjąć refleksję o współczesnych nam poetach regionów południowo-wschodniej Polski, zwrócić uwagę na realizacje tak wybitne, jak pisarstwo Janusza Szubera.

Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia literaturoznawcze i kulturoznawcze. Istotną rolę w tym przypadku odgrywa podejście komparatystyczne oraz rekonstrukcja kontekstów historycznych, artystycznych, etnograficznych

Oto wyznaczony krąg problematyki oraz otwarta lista możliwych do podjęcia tematów:

- historia poezji polskiej po roku 1956 - ugrupowania, założenia światopoglądowe, poetyki,

- pamięć kulturowa i historyczna prowincjonalnych krain poetów,

- geopoetyka, pogranicza, regiony, podziały, topografie lokalne, konfrontacje prowincji małomiasteczkowej i wiejskiej z kulturą wielkich miast,

- mity, fantastyka, gry wyobraźni, tradycja surrealizmu, światy oniryczne w poezji,

- relacje między literaturą i sztuką, malarstwem, grafiką, architekturą.

 

Po konferencji planujemy opublikowanie najciekawszych artykułów w pracy zbiorowej. Przewidujemy opłatę konferencyjną w kwocie 150 złotych od osoby. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

 

Na propozycje wystąpień (tytuł i abstrakt, maksimum 1/2 str.) organizatorzy oczekują do 10 lipca 2013.
Kontakt: poetyckie.prowincje@gmail.com
Dalsze informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.

 

Wierząc w powodzenie tej inicjatywy, przesyłamy wyrazy poważania,

 

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

dr hab. Włodzimierz Próchnicki
mgr Joanna Kulczyńska
 

Zgłoszenie na konferencję

Program >>

Data opublikowania: 27.11.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski