Polska poezja zesłańcza...

Termin: 25.10.2017
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 18

Zapraszam na zebranie naukowe 
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się w środę 25 października 2017
o godz. 11.30 w sali 18, ul. Gołębia 20

Dr Anatol Niechaj
wygłosi wykład zatytułowany

Polska poezja zesłańcza
w przekładach na język rosyjski

 

 

Kierownik Katedry
                                                                                     prof. dr hab. Wojciech Ligęza 

Data opublikowania: 24.10.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski