Sztuka robienia sztuki. Uwaga! Zebranie zostało przeniesione na dzień 25 maja

Termin: 25.05.2017
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 20, sala 18

Zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku,
które odbędzie się w środę 25 maja 2017 r. o godz. 17,30 w sali 18, Gołębia 20

Dr hab. Artur Grabowski

wygłosi referat zatytułowany

Sztuka robienia sztuki.
O metateatralnej dramaturgii Bogusława Schaeffera

                                                                                                                                                   Kierownik Katedry
                                                                                                      (-) prof. dr hab. Wojciech Ligęza 

Data opublikowania: 28.04.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski