Wykład dr. Mateusza Antoniuka w Moskwie

Termin: 25.04.2017
Miejsce: Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie
Dr Mateusz Antoniuk w dniu 25.04.2017 roku wygłosił wykład gościnny w Instytucie Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa – jednostce badawczej, będącej częścią Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Wykład nosił tytuł „Krytyka genetyczna – perspektywa polska” i był tłumaczony na język rosyjski. W wykładzie przedstawiony został zarys historii polskich studiów nad procesem tekstotwórczym, ich stan obecny, osiągnięcia oraz ograniczenia. Częścią wykładu była także prezentacja przykładowych badań genetycznych, prowadzonych przez dra Antoniuka. Konkluzję wystąpienia stanowił projekt „komparatystyki krytyczno-genetycznej” jako zakresu możliwej współpracy polskich i rosyjskich tekstologów. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Stacji Naukowej PAN w Moskwie. 
Data opublikowania: 28.04.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski