Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego dla prof. Wojciecha Ligęzy

Termin: 01.12.2015
Miejsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku
Kapituła XXI edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Franciszka Karpińskiego przyznała tegoroczną nagrodę Profesorowi Wojciechowi Ligęzie za wybitną twórczość krytycznoliteracką i naukową, która z maestrią wydobywa chrześcijański wymiar literatury i kultury współczesnej.
Kapituła obradowała pod przewodnictwem J. E. ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki w składzie: Dorota Sokołowska, Bogusława Wencław, prof. dr hab. Jarosław Ławski, dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, dr Dariusz Wojtecki, Jan Leończuk i Romuald Gumienniak.
Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 1 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Fundatorem nagrody jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana".
Data opublikowania: 13.10.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski